תנאי השירות

מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש

אדוונסקרין בע”מ ח.פ 515811164 (להלן: “אדוונסקרין” או “החברה”) מספקת שירותי סריקה ללקוחותיה כנגד רשימות סנקציות ואחרות אשר מכילות מידע אודות אינדיבידואלים או ארגונים שמדינת ישראל או מדינות אחרות הטילו מגבלות חוקיות במדינותיהן על התקשרות עמם. אדוונסקרין איננה מפיצה כל מידע לציבור הרחב אלא רק למנוייה ובהתאם לתנאי השירות. מנויי החברה הנם בעלי גישה לחיפוש וצפייה במידע לרבות בהיסטוריית החיפושים שבוצעו ע”י הלקוח. כל המידע המובא ברשימות המוצגות לסריקה הנו מידע פומבי הפתוח לעיון הציבור הרחב ואדוונסקרין איננה מייצרת או עורכת את אילו מהרשימות הנתמכות באמצעות מנוע הסריקה שלה. ביחס להסתמכות הלקוח על תוצאות הבדיקה לצורך קבלת החלטת התקשרות מובהר בזאת כי רק היכללותו של שם הלקוח ברשימת מוכרזי הטרור אשר מפורסמת באתר משרד הביטחון בהתאם לחוק המאבק בטרור התשע”ו-2016 היא עילה לאי ביצוע העסקה ודיווח בעוד שיתר הרשימות המוצעות למנויי האתר אינן בעלות צביון חוקי במדינת ישראל אשר מונע התקשרות עם מושא הבדיקה ונועדו רק לגופים אשר עובדים מול גופים או אנשים בחו”ל ו/או לצורך הרחבת מעגלי המידע ביחס לנבדק וקבלת מידע מושכל רחב ככל הניתן לצורך התקשרות. אנו מייעצים ללקוחותינו לא להסתמך באופן בלעדי על המידע המוצג באדוונסקרין ולערוך בדיקות עצמאיות לרבות באתרי הרשויות הרלוונטיים באם שם הנבדק עלה במסגרת תוצאות הבדיקה, או אם קיימת אי בהירות האם האדם או הגוף ששמו נכלל ברשימה הוא אכן האדם או הגוף שעומד מול הלקוח.

מובהר כי כל הנתונים והמידע במנוע אדוונסקרין נגזר ממקורות פומביים ומרשימות שונות אשר זמינות לציבור הרחב במקורות ו/או קישורים ו/או פורמטים שונים, לרוב באתרי האינטרנט השונים של הרשויות המכריזות. אדוונסקרין איננה מחברת ו/או עורכת את הרשימות אלא מציגה אותן בצורה מרוכזת ונוחה לחיפוש צפייה ותיעוד על ידי קהל מנוייה. ברור כי בכל מצב שבו גילה מנוי החברה ו/או צד שלישי את שמו או שם המוכר לו ברשימות אין לאדוונסקרין כל יכולת ו/או שליטה ו/או השפעה על פרסומים כאמור וכי עליו להגיש את קבילתו ישירות לגוף המפרסם. אדוונסקרין איננה מעבירה את פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים אלא ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981. אנו איננו אוספים ו/או מעבדים מידע שנתקבל לגבי כל אדם ו/או חברה ולא מעבירים את המידע לצדדים שלישיים כלשהם לרבות למטרות פרסום ו/או רווח. המידע המצוי במאגר אדוונסקרין מאובטח בתנאי אבטחת המידע המתקדמים ביותר. אדווסקרין לא תישא באחריות הלקוח ו/או כלפי צדדים שלישיים רק בשל כך שהביאה את המידע המפורסם ע”י אותה הרשות כמות שהוא.

אדוונסקרין אינה מעבדת מידע שאיננו ציבורי כגון דוחות אשראי בודדים, דו”חות מס הכנסה או פרטי חשבון בנק או כרטיס אשראי למעט מידע כאמור שפורסם ע”י בנק ישראל בהתאם להוראות חוק שיקים ללא כיסוי תשמ”א- 1981; אם נפלה טעות בהיכללותו של מאן דהוא ברשימה פומבית כזו או אחרת עליו לפנות לרשות האחראית על הרשימה שבתוכה הוא נכלל. אדוונסקרין תשקיע מאמצים נאותים לצורך עדכון הרשימות ומניעת טעויות שיכול שנפלו בהן אולם ברור ללקוח כי מאחר שאדווסקרין שואבת את כל מקורותיה מרשימות מידע פומביות, טעויות בהעלאת ו/או התאמת הנוסחים יכולות לקרות ובמקרה כזה אדוונסקרין תעשה לתיקון טעויות כאמור שמקורן אינו ברשימות בהקדם האפשרי. אם מצאת טעות אנא צור אתנו קשר באמצעות המייל [email protected]

אדוונסקרין מעניקה לך מנוי רישיון מוגבל לגשת לאתר זה ולהשתמש בו באופן אישי, בכפוף לתנאי השימוש. אתר זה וכל חלק ממנו אינם ניתנים לשכפול, העתקה, הורדה, מכירה או ניצול אחר לכל מטרה מסחרית ללא הסכמה מפורשת בכתב של אדוונסקרין. אינך רשאי למסגר או להשתמש בטכניקות מסגור/העתקה כדי לצרף כל סימן מסחרי, לוגו או מידע קנייני אחר (כולל תמונות, טקסט, פריסת עמוד וצורה) השייך לאדוונסקרין ו/או לשותפיה ללא הסכמה מפורשת בכתב מאדוונסקרין. אדווסקרין תהיה רשאית לשלול מלקוח את זכות השימוש במערכת אם למיטב שיפוטה הלקוח מנצל לרעה את מטרות הפלטפורמה או ייעודה וללקוח לא תהיה כל טענה ביחס לכך. תקפו של מנוי הוא שנה אלא אם הוארך ע”י אדוונסקרין או ע”י הלקוח מיוזמתו. לאחר תם תקופת המנוי תתבטל הרשאתו של הלקוח למערכת לרבות היסטוריית סריקות ו/או אישורים ו/או הערות שנכתבו ביחס לסריקה ספציפית או ביחס למספר סריקות במהלך תקופת המנוי. המנוי אינו ניתן לביטול לאחר רכישתו. ט.ל.ח

הצטרפו אלינו עוד היום

לשיחה עם נציג Advanscreen השאר את מספר הטלפון שלך כאן: